Dobrý den,

dne 18. 3. 2015 se nám ve vašem ústavu narodila dceruška Elin. Cestou Elinky na svět jsme se zastavili na kontrole v ordinaci u Doc. Mudr. Ladislava Krofty a vrchní sestry Bc. Lýdie Biĺové, dále na předoperačním oddělení P3, na operačním sále u týmu lékařů a sester pod vedením Doc. Mudr. Ladislava Krofty a nakonec na oddělení šestinedělí P2.
Chtěli bychom touto cestou srdečně poděkovat paní vrchní Biĺové za bezchybné organizační zajištění pobytu v ústavu, profesionálně provedenou práci celému týmu pana docenta Krofty při operačním výkonu a za skvělou péči a lidský přístup personálu obou oddělení, kde jsme měli možnost pobývat.

Ještě jednou Vám děkujeme a přejeme hodně úspěchů a spoustu dalších spokojených rodičů a miminek.

Manželé Elen Eckertová a Pavel Procházka