Den konání: 20.4.2015, od 17 hod

Koordinátor: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMD

Téma:  ONKOGYNEKOLOGIE V ÚPMD

Seznam přednášek:

  1. doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMD: Úvodní slovo
    „Postavení a vývoj onkogynekologie v ÚPMD za posledních 15 let“       (5 min)
  2. MUDr. Petr Šafář, CSc.: Sarkomy v gynekologii – kontroverze (11 min)
  3. MUDr. Filip Hron: Gestační trofoblastická nemoc v ÚPMD za posledních 15 let (11 min)
  4. MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.: Chirurgie karcinimuovária, interdisciplinární přístup (11 min)
  5. prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.: Epidemiologie gynekologických malignit (11 min)
  6. MUDr. Emanuela Kmoníčková: Postavení radioterapie a chemoterapie v léčbě karcinomu endometria (11 min)