Moc ráda bych touto cestou poděkovala veškerému personálu za péči, trpělivost a ochotu, s jakou jste se starali o mě i moji dceru Annu. Moc si vážím vaší profesionální péče i úžasného lidského přístupu.

Děkujeme moc všem
manželé Szabó