Ministerstvo zdravotnictví prodlužuje ÚPMD akreditaci k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek do 30.6.2021.