prof. Štembera

Pan profesor Štembera se narodil dne 23. června 1920 v Plzni. Promoval v roce 1948 na UK v Praze, v roce 1955 obhájil kandidátskou práci a v roce 1966 mu byl udělen titul DrSc. Habilitoval v roce 1967 a v roce 1991 se stal profesorem v oboru gynekologie a porodnictví. V Ústavu pro péči o matku a dítě pracuje od roku 1949 dosud, to je neuvěřitelných 66 let – z toho 21 let ve funkci vedoucího porodnické části. Pan profesor byl 18 let členem katedry IPVZ (Institutu pro další vzdělávání lékařů) a byl zodpovědným řešitelem 18 výzkumných úkolů. Od roku 1965 – 1990 byl národním koordinátorem dílčího úkolu “Rizikové těhotenství” Státního plánu ČSAV (československé akademie věd). V letech 1990 až 2000 byl poradcem ministra zdravotnictví pro perinatologii. V roce 1968 se pan profesor stal zakládajícím členem a předsedou Sekce perinatální medicíny ČGPS, kterým byl 28 let – až do roku 1996. V letech 1970 až 1972 byl prezidentem Evropské asociace perinatální medicíny. V roce 1974 byl prezidentem 4. Kongresu EAPM, který se konal v Praze (kongres měl 1600 účastníků). Od roku 1968 do roku 2000 byl pan profesor poradcem WHO pro perinatální medicínu, jako konsultant WHO se podílel na 9ti mezinárodních projektech. Byl členem i 6 dalších projektů mezinárodních společností (FIGO, Unicef, EAPM, NIH – CDC USA). V roce 1988 bylo v ÚPMD ustanoveno Spolupracující centrum WHO pro lidskou reprodukci (perinatální medicínu), kde byl 16 let pověřen jeho vedením. Pan profesor je čestným členem několika českých a 5 zahraničních odborných společností. Pan profesor je autorem 10 monografií, publikoval přes 350 vědeckých prací v odborných časopisech, 160 z nich bylo otištěno v časopisech zahraničních, přednesl více než 300 přednášek, téměř polovinu z nich (132) na zahraničních kongresech a univerzitách v Evropě, Asii, v Jižní i Severní Americe, včetně přednášek na univerzitách v Harvardu a Yale. Panu profesorovi byla 5x udělena Cena ministra zdravotnictví a 1x Cena Akademie věd.
Z předneseného je patrné, že pan profesor Štembera vždy věrně plnil Hippokratovu přísahu a předával své zkušenosti dalším generacím i vědecké veřejnosti.

Za celou gynekologicko – porodnickou veřejnost přejeme panu prof. Štemberovi hodně zdraví do dalších let.

Za Sekci perinatologie a fetomaternální medicíny
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

Za Českou gynekologickou a porodnickou společnost ČLS JEP
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.