Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí statut centra vysoce specializované péče v oboru onkogynekologie. Formálně tím bylo potvrzeno, že ÚPMD patří mezi několik center, kde je poskytován tento typ péče na nejvyšší úrovni.

Jako spolupracující pracoviště Komplexního onkologického centra Thomayerovy nemocnice v Praze můžeme řešit případy v celé šíři oboru onkogynekologie, v oblasti nejnáročnějších onkochirurgických výkonů spolupracujeme s chirurgickou klinikou FN Královské Vinohrady. Součástí onkogynekologického pracoviště je také Centrum pro trofoblastickou nemoc pacientek z celé ČR. ÚPMD Podolí je rovněž jedním z nevýznamnějších pracovišť zabývajících se léčbou zhoubného onemocnění prsu.

ÚPMD Podolí má vysoce kvalifikovaný a zkušený onkogynekologický operační tým, objednací doby k onkogynekologickým operacím jsou krátké.

Podrobnější informace o onkogynekologii v ÚPMD Podolí.

V případě zájmu o diagnostiku a léčbu v ÚPMD Podolí kontaktujte naši ambulanci kterýkoliv pracovní den na telefonním čísle 296 511 315.