České zastoupení společnosti SIXT, která již dlouhých 18 let spolupracuje s Ústavem pro péči o matku a dítě i letos opět věnovala naší nemocnici finanční dar ve výši 19.167 €. Tato částka byla věnována ze sbírky nadace paní Regine Sixt „Drying little tears“ (Setřete dětské slzy), což je nadace určená pro děti v nouzi. Celý obnos, více než půl milionu korun, byl použit na zakoupení ultrazvuku, který nemocnice již uvedla do provozu.

Slavnostní symbolické předání šeku se uskutečnilo v ÚPMD dne 28.7. 2015 přímo na jednom z moderně vybavených operačních sálů. Předání se zúčastnili za společnost SIXT generální ředitel SIXT ČR František Pačes spolu s obchodním ředitelem ing. Petrem Kosmákem a za Ústav pro péči o matku a dítě ředitel ÚPMD doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. a zástupce ředitele doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

Za dar ještě jednou mnohokrát děkujeme.