Kontaktní osoby:
Ing. Zdeněk Kot, e-mail: zdenek.kot@upmd.eu, tel.: 296 511 231
Ing. Ondřej Šebestík, e-mail: ondrej.sebestik@upmd.eu, tel.: 296 511 451

Odkaz na veřejnou zakázku:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=31496

Technická část zadávací dokumentace bude předána či odeslána na CD/DVD uchazeči nejpozději do 1 pracovního dne ode dne doručení jeho písemné (listinné či elektronické) žádosti zadavateli.