Kontaktní osoba:
Ing. Zdeněk Kot, tel. (+420) 296 511 231, e-mail: zdenek.kot@upmd.eu

Odkaz na VZ: