Ústav pro péči o matku a dítě nedávno obdržel od Ministerstva zdravotnictví ČR prodloužení statutu „Centra pro trofoblastickou nemoc“, zabývající se diagnostikou a léčbou pacientek trpících všemi formami trofoblastického onemocnění.

Naše vysoce specializované Centrum pro trofoblastickou nemoc bylo zřízeno již v roce 1998 a s mnohaletými klinickými a výzkumnými zkušenostmi je nejstarší institucí svého druhu v ČR. Centrum koncentruje pacientky s tímto typem onemocnění z celé České republiky. Od roku 2011 je jako jediné v ČR členem Evropské organizace pro léčbu trofoblastické nemoci (European organisation for treatment of trophoblastic disease), jejímž cílem je přesné monitorování tohoto onemocnění v rámci celé Evropy.

Naše centrum zajišťuje komplexní péči o pacientky trpící jakoukoli formou trofoblastické nemoci, včetně následných dlouhodobých kontrol. Úspěšnost léčby trofoblastické nemoci v Ústavu pro péči o matku a dítě je velmi vysoká.

Více o onemocnění trofoblastu i o práci našeho specializovaného centra.