Kontaktní osoba:
Monika Novotná, tel. 296511262, e-mail: monika.novotna@upmd.eu

Odkaz na VZ a dodatečné informace: