Kontaktní osoba:
Gabriela Kalousková, tel. 296511813, e-mail: gabriela.kalouskova@upmd.eu

16. 12. 2015 – Zakázka byla zrušena.

Odkaz na VZ a dodatečné informace: