Kontaktní osoba: Gabriela Kalousková (gabriela.kalouskova@upmd.eu)

Odkaz na VZ a dodatečné informace: