Dne 22.10.2015 se v ÚPMD konalo slavnostní předání 33 kusů monitorů Baby Sense II, nezbytných k monitorování dechových pohybů novorozenců. Přístroje v celkové hodnotě 98.010,- Kč, určené pro potřebu neonatologického pracoviště ÚPMD, převzali od brněnské nadace Křížovatka doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, primář pediatrického pracoviště a Mgr. Ilona Križanová, vrchní sestra pediatrického oddělení.

Slavnostního předání se zúčastnili i zástupci firem, díky kterým mohly být monitory pro ÚPMD zakoupeny:

  • Elektrizace železnic Praha a.s.
  • BILLA, spol. s.r.o.
  • Ferona a.s.
  • PRO.MED.CS Praha a.s.
  • Green-Swan Pharmaceuiticals CR a.s.
  • RWE Česká republika a.s.
  • Volvo Group Czech Republic s.r.o.

Mnohokrát děkujeme všem sponzorským firmám za jejich finanční příspěvky, kterých si velice vážíme.