Kontaktní osoba: Halka Ehrenbergerová (halka.ehrenbergerova@upmd.eu)

Odkaz na VZ a dodatečné informace: