Byla jsem hospitalizována v ÚPMD za účelem vyoperování obou vaječníků laparoskopicky. Děkuji za brilantní provedení operace MUDr. J. Hanáčkovi a jeho operačnímu týmu. Neméně jsem vděčná za péči celému kolektivu oddělení G3. Obdivuji sestry, že přes „frmol“ v oddělení i na konci velmi náročné denní směny dovedou být vlídné, vstřícné, milé a plné pochopení pro méně či více vyděšené pacientky – které buď jen ještě nevědí, co je čeká anebo naopak přišly proto, že trpí bolestí či obavou o své miminko.

Jana Tomášková, Praha Modřany