Přátelské setkání, které se uskutečnilo 23.11. 2015, patřilo v ÚPMD Praha-Podolí třem významným událostem. Proběhlo slavnostní otevření Centra vývojové péče ÚPMD Podolí, jehož základním cílem je zlepšení celkové prognózy perinatálně ohrožených novorozenců. Nejmodernější vybavení, které bylo pro toto nové centrum pořízeno, umožní zlepšení dlouhodobé následné péče a zlepšení podmínek pro optimální psychomotorický vývoj (interakce matka-dítě). Centrum vývojové péče vzniklo s podporou OPPK (ref. číslo CZ.2.16/3.1.00/21525). Celková výše dotace je 25.820.989,46 Kč. Spoluúčast ÚPMD činí 4.241.682,78 Kč.
Symbolickou pásku přestřihli doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ústavu a manželka prezidenta, paní Ivana Zemanová.

Při této slavnostní události se také uskutečnil křest knihy „Naše dítě, než se narodí…., až se narodí“. Knihu, kterou vydalo Ottovo nakladatelství, napsal kolektiv lékařů pražského Ústavu pro péči o matku a dítě pod vedením doc. MUDr. Jaroslava Feyereisla, CSc.. Publikace je určena všem ženám připravujícím se na vlastní těhotenství, porod a období péče o dítě v prvních letech. Představil ji spoluautor MUDr. Petr Křepelka, Ph.D. Následoval vlastní křest knihy, jehož se ujala paní Ivana Zemanová s přáním hodně úspěchů a spokojených čtenářů.

Součástí setkání byla také prezentace nového oddělení plastické a estetické chirurgie ÚPMD Podolí. V rámci programu Mommy Makeover nyní provádí ÚMPD Podolí široké spektrum estetických zákroků. Základním principem programu Mommy Makeover je plné přizpůsobení se individuálním potřebám každé ženy tak, aby se její vzhled co nejvíce přiblížil ke stavu před těhotenstvím.

Slavnostním odpolednem nás provázela moderátorka Ester Janečková, která na závěr pozvala všechny zúčastněné hosty k prohlídce nově otevřeného Centra vývojové péče.