Setkání s médii na téma „Nové trendy v péči o těhotnou ženu v ČR“ se konalo v posluchárně ÚPMD Podolí dne 24.11.2015.

Úvodního slova se ujal ředitel ústavu, doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. Upozornil na nutnost změny péče o těhotnou ženu. V současné době jsou známy metody potřebné k selekci těhotných do rizikových skupin již v ranném stadiu těhotenství.

Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. z FN Olomouc poukázal na nezbytnost vytvoření národního registru ukazatelů péče o těhotnou ženu a plod, šestinedělku a novorozence ve spolupráci s ÚZISem a zdravotními pojišťovnami.

Dle doc. MUDr. Ladislava Krofty, CSc., který se ujal slova na závěr, je v současné době již mýtus, že žena starší 35 let musí absolvovat vyšetření plodové vody a spousta žen podstupuje invazivní intervence zbytečně. Na základě vyšetření lze již v 11.-13. týdnu těhotenství kalkulovat individuální riziko těhotné. Specielní dieta a změna životního stylu může snížit výskyt civilizačních chorob.

Transformování a zkvalitňování prenatální péče nám tedy dává možnost ovlivnit zabránění výskytu těhotenských patologií.