Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kot (zdenek.kot@upmd.eu)

10. 12. 2015 – Veřejná zakázka byla zrušena.

Odkaz:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=38844