Kontaktní osoba:
Halka Ehrenbergerová, e-mail: halka.ehrenbergerova@upmd.eu

Odkaz na VZ a dodatečné informace: