Dobrý den

21.12.2015 se nám v Podolí narodila dcera Adélka. Ráda bych tímto poděkovala za skvělé vedení porodu hlavně por. asistentce Petře Erdogan, která měla trpělivost, i když jsem ne vždy dělala, co mi radila :-). Byla jsem spokojená s celkovou péčí, počínaje ultrazvukem, laboratoří i s prenatální poradnou. Dále děkuji i za péči na oddělení P1, kde se mi většina personálu snažila vždy pomoci nebo poradit, což jsem opravdu jako prvorodička potřebovala :-). Pokud budu rodit podruhé, doufám, že se mi to podaří opět ve Vaší porodnici.

S pozdravem

P. Švadlenková