S radostí děkuji sestřičkám a lékařům všech oddělení, která jsem za dobu hospitalizace poznala – příjem porodní, porodní pokoje, P3, porodní sál, G2, RES novorozenci, JIP novorozenci, intermediární péče. Děkuji za odbornost a lásku s jakou svoji práci dělají.
Nikdy nezapomenu být vděčná za správné rozhodnutí lékařů a záchranu našeho syna Karlíka.
Neumím si představit lepší péči a dělá mi velkou radost, že je možné, aby se najednou sešlo tolik lidí, kteří jsou ochotni naslouchat, odpovědět a pomoct kdykoliv a navíc s úsměvem.
S úctou
Simona Bébrová, Karlík a Karel Borkovec