Od 1. 6. 2016, v návaznosti na nedávné rozhodnutí ústavního soudu, upravujeme výši úhrady nákladů spojených s přítomnosti osoby blízké u porodu na 850,- Kč.

Tato částka odpovídá nákladům, které je nutno ze strany ÚPMD vynakládat pro zajištění přítomnosti doprovodu při porodu. Jedná se o kalkulaci podle nedávného upřesnění ústavního soudu, které náklady je v souvislosti s přítomností osoby blízké u porodu možné zahrnout do kalkulace a které nikoli.