V přednáškovém sále naší porodnice se dne 19.7.2016 konala tisková konference na téma „Fetální centrum ÚPMD Podolí“. Úvodního slova se ujal zástupce ředitele doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., který představil tým lékařů. Jde v rámci České republiky o jediné pracoviště tohoto typu, ve kterém se provádějí unikátní nitroděložní operační výkony během těhotenství. Během čtyř let působení centra bylo v ÚPMD Podolí zachráněno a porozeno 102 dětí, které by bez provedení adekvátního nitroděložního zákroku neměly šanci přežít. Šlo o děti matek nejen z ČR, ale i ze Slovenska, Polska a Velké Británie. Vedoucí pracoviště MUDr. Lubomír Hašlík nás mimo jiné seznámil se strukturou centra, spektrem poskytovaných výkonů a zdůraznil důležitost mezioborové spolupráce. Více informací se můžete dozvědět z tiskové zprávy (pdf) a také na Facebooku – Centrum fetální medicíny ÚPMD.