Kritéria:

  1. Věk do 36 let
  2. Žádná chronická onemocnění
  3. Maximálně 1 neúspěšný IVF – ET  cyklus v anamnéze.

Při splnění veškerých kritérií, bude celý IVF cyklus uhrazen v rámci studie.
Pro podrobnější informace se objednávejte ke konzultaci na tel. č. 296 511 130.