Vážené pacientky, vážení klienti,

v období od 6.3. do 20.5.2017 budou probíhat neodkladné rekonstrukční práce na některých lůžkových odděleních ÚPMD. Stavební úpravy jsou prováděny v rámci zkvalitňování námi poskytovaných služeb a zlepšování prostředí pro naše klienty.

Tyto práce nebudou mít žádný vliv na poskytování zdravotních služeb, mohou však v některých případech snížit komfort Vašeho pobytu v ÚPMD. Při Vašem pobytu v ÚPMD v tomto období se Vás mohou v některých případech dotknout tato omezení:

  1. může častěji docházet k situacím, kdy jsme nuceni z kapacitních důvodů dočasně uzavřít příjem rodiček na porodní sál – nejlépe je se vždy před odjezdem do porodnice telefonicky informovat na telefonu 296 511 731
  2. v některých týdnech nebude možné všem maminkám po celou dobu pobytu zajistit plný rooming (tzn. nepřetržitou přítomnost novorozeného miminka u maminky)
  3. počet nadstandardních pokojů bude značně omezen, ve většině případů nebudeme schopni přidělení nadstandardního pokoje garantovat
  4. v některých případech budeme muset maminky během pobytu stěhovat na různá oddělení (při přesouvání prací mezi jednotlivými odděleními)
  5. někdy může dojít k obtěžujícímu hluku ze stavby (stavební práce však žádným způsobem nenaruší hygienické standardy a normy)
  6. budeme se snažit o co nejrychlejší propouštění pacientek z porodnice a tím pádem o uvolnění místa dalším maminkám – nebudeme tedy moci vždy vyhovět žádosti o pokračující hospitalizaci v případech, kdy k ní již není vážný medicínský důvod
  7. v tomto období nebudeme moci provádět plánované malé gynekologické ambulantní zákroky
  8. o něco se prodlouží doba objednání k plánovaným gynekologickým operacím (netýká se akutních výkonů a onkogynekologických operací)

Všechna omezení Vašeho komfortu se budeme ve spolupráci so dodavatelem rekonstrukčních prací snažit redukovat na minimum. U gynekologických zákroků Vám zajistíme péči na některém ze spolupracujících gynekologicko – porodnických oddělení v Praze.

Předem se za tuto situaci omlouváme a děkujeme za Vaše pochopení. Personál ÚPMD Vám bude plně k dispozici a uděláme vše pro to, abychom případné snížení komfortu při Vašem pobytu omezili na minimum.

Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMD