logo Norway grants

V úterý 4.4.2017 představili novinářům ředitel nemocnice doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. a doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, primář pediatrického pracoviště, nové ambulance pro předčasně narozené děti, které byly podpořeny z Norských fondů. Finanční prostředky byly použity v rámci projektu „Ambulantní dlouhodobé sledování vysoce rizikových novorozenců“ především na pořízení nové zdravotnické techniky, edukaci zdravotnického personálu a zavedení nových metod vyšetření novorozenců k včasnému odhalení vývojových vad.

Více v tiskové zprávě (pdf).

Zdroj:

[:en]logo Norway grants

On Tuesday, 4 April 2017, hospital director doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., and doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, head of the pediatric department, presented a new outpatient clinic for premature babies to journalists. Norwegian funds were provided for it as part of the project “Outpatient long-term monitoring of high-risk newborns”, mainly for the purchase of new medical equipment, educating health care personnel, and introducing new methods for checking newborns for early signs of developmental defects.

More in the press release (pdf).

Source: