Společnost CENTRAL GROUP pořádala i letos, ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí, svůj Charitativní galavečer v Obecním domě. Celá výše vstupného z této akce šla na účet Nadačního fondu pro zdraví dětí, který byl založen v únoru roku 2007.
V pořadí již jedenáctý šek na milion korun symbolicky převzal ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. „Nadační fond pro zdraví dětí pomáhá zvyšovat širokou vzdělanost lékařů v oboru péče o zdraví matek a dětí. S pomocí tohoto fondu zavádíme nové diagnostické a terapeutické metody léčby těhotných žen, plodů a kriticky nemocných novorozenců,“ upřesnil ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Této dlouhodobé podpory ze strany společnosti Central Group si velice vážíme a děkujeme.