Chtěla bych poděkovat lékařům a sestrám ÚPMD za skvělou péči, zejména porodní asistentce Zuzaně Petrželkové a MUDr. Zuzaně Marvanové, se kterými jsem se potkala na porodním sále. Kromě profesionální péče jako takové mi jejich neustálé povzbuzování dodalo hodně sil, když jsem to potřebovala, takže jsme spolu zvládly přirozený porod, i když si lékaři kvůli mé malé výšce nebyli jistí, zda se povede.

Dík patří i sestřičkám na oddělení šestinedělí P1, které byly moc příjemné, pomohly a poradily, rozhodně si jen mechanicky neplnily své povinnosti. Na všech bylo vidět, že děti mají opravdu rády.

Prosím o informaci, zda Vám můžeme nějakým způsobem přispět na provoz, ať už nákupem plen, oblečení nebo finančním darem.

Tereza Vidrmanová