Ústav pro péči o matku a dítě zavádí jako první v České republice metodu – lokalizaci sentinelových (strážných) lymfatických uzlin pomocí magnetického pole. Označení a odstranění těchto uzlin je standardní a nedílnou součástí operačního řešení u naprosté většiny zhoubných nádorů prsu. Výhodou této nové metody, oproti dosud používaným, je zejména nepřítomnost radioaktivity ve značící látce. Zde se k přesné diagnostice využívá bezpečné magnetické pole. Odpadá tak radiační zátěž u pacientky i personálu.

Námi používaný systém sestává ze sondy Sentimag® a magnetické detekční látky Sienna+®. Roztok se před operačním výkonem injekčně vstřikuje do tkáně prsu, odkud se samovolně přesune do lymfatických uzlin. Pomocí sondy Sentimag® pak operatér přesně lokalizuje sentinelovou lymfatickou uzlinu, která má zásadní význam pro posouzení stupně rozšíření zhoubného nádoru prsu a tím i stanovení vhodné následující léčby.

Řada mezinárodních klinických studií potvrdila bezpečnost a účinnost této metody. Užití této metody je schváleno všemi příslušnými úřady ČR a je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění většinou zdravotních pojišťoven.

Sentimag