Přeji krásný den,

dovolte mi touto cestou velice poděkovat MUDr. Jiřímu Hanáčkovi a celému operačnímu týmu za perfektní provedení operace a pooperační péči. Pan doktor Hanáček má velmi lidský a vstřícný přístup a jsem mu nesmírně vděčná.
Dále velké poděkování patří celému oddělení JIP, kde se o mne profesionálně postarali a celému oddělení G3, za 100% péči. Všechny sestřičky byly vlídné, milé a smekám před nimi, že i přesto, jak mají náročné směny, jsou tak skvělé.
Byla jsem velice mile potěšena za tak báječnou péči a kéž by takových, jako jste Vy všichni, bylo více.
Děkuji z celého srdce.
S pozdravem E. Hokrová.