Ústav pro péči o matku a dítě se může nyní pochlubit certifikátem akreditovaného pracoviště pro výuku a vzdělávání v oboru Perinatologie a feto-maternální medicíny. Tato celoevropská akreditace, která je výrazem kvality našeho zařízení postarat se o své pacienty, nám byla udělena Evropskou asociací perinatální medicíny v červenci tohoto roku a její platnost je 5 let. Kromě významu pro subspecializační vzdělávání je tento statut důležitý pro vztah ÚPMD a zdravotních pojišťoven s ohledem na poskytování specializovaných výkonů. Akreditace má pro nás mimořádný význam i v oblasti posílení důvěry našich pacientů a zavazuje nás k tomu, abychom se trvale snažili kvalitu poskytnuté péče nejen udržet, ale dále rozvíjet a zdokonalovat tak, abychom získání certifikátu v příštích letech opět obhájili.