Pod záštitou European Endometriosis Ligue a Stiftung Endometriose Forschung, získal v říjnu 2017 Ústav pro péči o matku a dítě, prestižní statut mezinárodního centra excelence pro léčbu endometriózy. Tímto renomovaným ohodnocením kvality poskytované léčby se ÚPMD prezentuje jako jediné univerzitní pracoviště v ČR.

Certifikát (pdf) byl našemu centru pro léčbu endometriózy, pod vedením MUDr. Jana Drahoňovského, MBA, udělen na základě přísných kritérií pro dodržování mezinárodně uznávaných doporučených postupů při diagnostice a léčbě endometriózy a po kontrole dosažených výsledků kvality poskytované péče zahraničními auditory.