6.12.2017 obhájil Ústav pro péči o matku a dítě certifikát akreditace ČSAZ s.r.o. Poprvé akreditaci ÚPMD získal v roce 2014 s platností do letošního roku. Obhájená akreditace má platnost do roku 2020.

Získání certifikátu je výrazem kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. Znamená to, že ÚPMD je po všech stránkách schopen postarat se o své pacientky na odpovídající úrovni kvality.

Auditoři za účelem externího posouzení zavedeného systému kvality a bezpečí navštívili většinu klinických pracovišť, i nezdravotnických pracovišť, včetně technických prostor. Na získání certifikátu se podíleli všichni zaměstnanci, kteří prošli řadou školení a při akreditačním šetření prokazovali své teoretické znalosti, praktické zkušenosti a manuální schopnosti.

Na základě zhodnocení průběhu akreditačního šetření auditory ČSAZ s.r.o. Ústav pro péči o matku a dítě prokázal, že poskytuje pacientkám služby na vysoké odborné úrovni, kvalitně a bezpečně. Řadí se tak k prestižním poskytovatelům zdravotních služeb v České republice.

Získat nebo obhájit akreditaci je cílem řady zdravotnických zařízení. Naším současným cílem je dál systematicky pracovat na zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče. Věříme, že naše snaha bude úspěšná a dosažené ocenění si udržíme i v dalších letech.

CSAZ_male