Předvánoční čas patřil v Ústavu pro péči o matku a dítě k nejvýznamnějším dnům tohoto roku. Za přítomnosti zástupců vedení ústavu, vedení MZ ČR, magistrátních zástupců, zástupců Prahy 4 a jiných významných institucí, byla ve čtvrtek 14. 12.2017 slavnostně „odhalena“ zrekonstruovaná fasáda našeho ústavu. Opravě fasády předcházela náročná výměna kolem 1.000 oken. Kromě zbrusu nového kabátu, se můžeme pochlubit i obnovenými historickými architektonickými prvky, které zdobí budovu nad hlavním vchodem. Z břehu Vltavy se tak nyní kolemjdoucím naskytne impozantní pohled na komplex pěti propojených pavilonů podolské porodnice pod vyšehradskou skalou.
Změn se dočkal i interiér – ve čtvrtém patře bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované lůžkové oddělení pro gynekologickou a senologickou péči. Toto oddělení poskytne pacientkám komfort odpovídající 21. století a zdravotnímu personálu moderní a technicky vybavené zázemí pro poskytování kvalitní pooperační péče.
Tyto finančně náročné projekty byly realizovány s významným finančním přispěním MZ ČR, za což velmi děkujeme.