ÚPMD je poskytovatelem zdravotních služeb na vysoce odborné a etické úrovni v rozsahu základních, specializovaných a vysoce specializovaných zdravotních služeb v rámci celé České republiky. Zdravotní péči a služby poskytuje ÚPMD ve formě akutní lůžkové péče (intenzivní a standardní), jednodenní péče a ambulantní péče (primární, specializované a stacionární) ve vymezených medicínských oborech.

V případě vašeho zájmu lze požádat o zpracování Ústavního znaleckého posudku (ÚZP) z daných odvětví.