Díky získané dotaci z EU v rámci Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost se realizační tým ÚPMD aktivně zapojil do příprav vybudování a otevření Dětské skupiny pro děti zaměstnanců přímo v areálu ÚPMD.

Naším záměrem je umožnit dřívější návrat do zaměstnání našim zaměstnankyním, které se věnují péči o své děti doma v rámci rodičovské dovolené a zároveň chceme ulehčit našim stávajícím zaměstnancům a pomoci jim zajistit odbornou péči o jejich malé ratolesti přímo u nás.

Jako nováček v této oblasti začínáme s Dětskou skupinou pro 12 dětí, ale věříme, že postupně budeme kapacitu zvyšovat.

Plánované otevření Dětské skupiny je od září 2018. V tuto chvíli nabíráme odborný personál. Více informací o možnosti zapojit se jako pečující osoba v naší Dětské skupině je možno nalézt na: https://www.upmd.cz/o-nas/kariera-volna-mista/.