V současné době je odborná neonatologická péče poskytovaná nedonošeným a nemocným novorozencům na jednotkách intenzivní péče na špičkové úrovni. Jejím cílem je nejen snížit novorozeneckou mortalitu, ale především ovlivnit morbiditu těchto dětí. K tomu významnou mírou přispívá i komfort novorozence na odd. RES/JIP.

Posluchači kurzu si budou moci individuálně po vstupním teoretickém úvodu vyzkoušet na vlastním těle pozitivní i negativní pocity takového novorozence.

Součástí kurzu bude i návštěva novorozeneckého odd. RES v perinatologickém centru, kde tento přístup tvoří nedílnou a nepostradatelnou složku poskytované zdravotní péče.

Termíny kurzu: 21. 05., 04. 06., 21. 06. 2018