Ve dnech 5. a 6. října 2018, případné druhé kolo senátních voleb pak proběhne o týden později, tedy 12. a 13. října 2018. od 14 hodin do 22 hod a v sobotu od 8 hodin do 14 hodin.

Volební okrsek č. 4097

Při těchto volbách je možno volit v ÚPMD,/ pouze na voličský průkaz na volební obvod  č.20 předem zajištěný/,  do kterého se po předchozí domluvě dostaví 2 členové OVK č.okrsku  4097

Pacientky, které v ÚPMD budou v tyto dny hospitalizované, si musí ve svém úřadě místa bydliště zajistit voličský průkaz s ověřeným podpisem na volební obvod 20 nebo mít trvalý pobyt ve volebním okrsku 4097.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 3.října 2018 od 16 hodin, a volič si nevyřídil voličský průkaz je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Úkoly pro zdravotnické zařízení pro umožnění voleb:

  • zajistit spolupráci s úřadem P4
  • informovat personál a pacientky
  • umožnit pacientkám, u kterých to dovolí zdravotní stav, hlasovat v místě trvalého bydliště
  • zajistit volební místnost ve zdravotnickém zařízení
  • zajistit volební schránku