Ústav pro péči o matku a dítě obdržel díky dlouhodobé spolupráci s hlavním městem Praha a radním pro oblast zdravotnictví a bydlení Ing. Radkem Lackem dotaci od hl. m. Praha na obnovu oddělení šestinedělí ÚPMD, zkvalitnění péče o kriticky nemocné novorozence a zakoupení potřebných výukových pomůcek pro zvýšení odborné erudice ošetřujícího personálu. Poskytnutá dotace bude využita na pořízení potřebného vybavení ke zkvalitnění poskytované péče.

Konkrétně se jedná o:

  • 1 ks závěsného lékařského svítidla na vyšetřovnu
  • 1 ks ultrazvukového přístroje
  • 2 ks CTG sond
  • 4 ks monitorů fyziologických funkcí pro novorozence
  • 2 ks přístrojů pro měření tkáňové oxygenace u kriticky nemocných novorozenců
  • 8 ks pulsních oxymetrů pro monitoraci novorozenců
  • 1 ks transkutánní monitor na měření transkutánních plynů
  • 2 ks výukových simulátorů, simulátor rodičky a novorozenecký simulátor

Uvedené vybavení významně pomůže zlepšit péči o matku a dítě v důležitém období po porodu v porodnici s největším počtem porodů v Praze, kde rodí jak maminky z Prahy a jejího okolí, tak maminky s komplikovaným těhotenstvím a porodem z celé České republiky.

„Velmi si vážíme spolupráce s hlavním městem Praha a poskytnuté dotace, díky níž je možné opět pořídit vybavení odpovídající současným trendům a nahradit a doplnit vybavení, které je jak morálně, tak fyzicky velmi opotřebené“, říká doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMD.

Nové monitory životních funkcí pro oddělení šestinedělí umožní maminkám po operativních porodech strávit pooperační období na oddělení šestinedělí společně s miminkem místo doposud nutného pobytu na jednotce intenzivní péče z důvodu nutného sledování životních funkcí. Nepřerušovaný kontakt maminky s novorozencem přispívá k utváření úzkého vztahu mezi matkou a dítětem. Z dotace budou také pořízeny nové CTG sondy pro sledování srdečních ozev plodu před a pří porodu, závěsné lékařské svítidlo na vyšetřovnu a ultrazvukový přístroj pro sonografickou kontrolu orgánů dutiny břišní a orgánů malé pánve.

Dotace hl. m. Praha pomůže i kriticky nemocným novorozencům, kteří jsou hospitalizovaní na jednotce intenzivní péče. Pořízené přístroje (pulzní oxymetrie, transkutánní měření krevních plynů, měření tkáňové oxygenace) umožní zlepšit zvláště péči u novorozenců se syndromem dechové nedostatečnosti, kteří potřebují umělou plicní ventilaci a u novorozenců s těžkými formami oběhového selhání. Správně vedená léčba dechové nedostatečnosti a oběhového selhání sníží dlouhodobou nemocnost dětí po propuštění.

Výukové simulátory pomohou při zkvalitnění  výuky praktických porodnických dovedností, které zahrnují odborné výkony v průběhu těhotenství, porodu a v poporodním období a ke zkvalitnění výuky a praktického nácviku v oblasti novorozenecké akutní medicíny a resuscitace.

Moderní, přesné a spolehlivé vybavení oddělení šestinedělí, kvalifikovaný, odborně zdatný a zkušený zdravotnický personál přispívá k tomu, aby se matky a jejich děti dobře v porodnici cítily při tak významné události, jakou narození dítěte bezesporu je.

O Ústavu pro péči o matku dítě

Ústav pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí je zdravotnickým zařízení s více než stoletou tradicí poskytující komplexní a vysoce specializovanou péči o ženu, lidský plod a novorozence. Současně představuje největší porodnické pracoviště u nás, je akreditován jako perinatologické centrum se spádovou působností pro celou Českou republiku a je jediným spolupracujícím centrem WHO pro perinatální medicínu v ČR a střední Evropě.