Další šek na jeden milion korun ve prospěch Nadačního fondu pro zdraví dětí, převzal doc. Mudr. Ladislav Krofta od šéfa společnosti Central Group pana Dušana Kunovského. Slavnostní předání se konalo koncem ledna 2019 na charitativním galavečeru v Obecním domě. Hlavním posláním Nadačního fondu pro zdraví dětí, který společnost založila na podporu Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí, je pomoc při financování výzkumu a vzdělávání v oblasti péče o zdraví matek a jejich dětí a pořizování potřebného přístrojového vybavení.

Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.

Více o této tradiční charitativní akci se můžete dočíst v tiskové zprávě (pdf).