Upozorňujeme pacientky, že z důvodu pravidelného generálního úklidu a malování, bude ve dnech 3.11. 2019 – 10.11. 2019 uzavřen porodní sál. Uzavření porodního sálu ÚPMD je naplánováno jen na nezbytně dlouhou dobu, a to v termínu dle koordinovaného plánu uzávěr porodních sálů pražských porodnic. V případě nutnosti využijte tedy, prosíme, jiné zdravotnické zařízení.

Děkujeme za pochopení.