JEJirasek*26.7.1929 – †16.12.2019

Vedení Ústavu pro péči o matku a dítě sděluje odborné veřejnosti smutnou zprávu, že nás opustil výjimečný člověk, prof. MUDr. Jan Evangelista Jirásek, DrSc. Zemřel po těžké nemoci v pondělí 16. prosince 2019 ve věku 90 let. Poslední rozloučení se konalo v úzkém kruhu rodinném.

Svoji profesionální vědeckou práci zaměřil oboru humánní embryologie, výzkumu vývoje lidského embrya a plodu a medicíně věnující se reprodukci. Jeho děd byl internista, otec gynekolog-porodník.

Jan Evangelista Jirásek absolvoval základní školu a následně vystudoval státní reálné gymnázium v Pardubicích, kde maturoval v roce 1948.

V letech 1948–1951 studoval v Hradci Králové na tehdejší pobočce Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Když byla rozkazem prezidenta republiky z 15. 8. 1951 pobočka změněna na Vojenskou lékařskou akademii, odešel a ve studiu pokračoval (1951–1953) na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1953 promoval.

Již v době studia pracoval v Hradci Králové v letech 1950–1951 jako asistent v histologicko-embryologickém ústavu LF UK. V letech 1953–1960 působil jako odborný asistent Embryologického ústavu Fakulty všeobecného lékařství v Praze. Vědeckou činnost zahájil objevy v oboru histochemie a byl u vzniku české cytogenetiky. Od roku 1960 byl pracovníkem Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí, kde působil jako vědecký a vedoucí pracovník.

V roce 1960 obhájil kandidaturu (CSc.) na téma Sex-chromatin a vývoj gonád, v roce 1965 složil atestaci z gynekologie a porodnictví. V roce 1968 obhájil doktorát (DrSc.) na téma Vývoj gonád a mužský pseudohermafroditizmus.

V letech 1968–1969 byl čestným hostujícím profesorem fakulty zubního lékařství Minnesotské univerzity, Minneapolis v USA. Následující roky (1969–1970) působil jako hostující profesor gynekologie a porodnictví tamtéž. Přednášel zde na téma Vývoj člověka a vznik malformací a Gynekologická endokrinologie a patologie. Na této univerzitě působil ještě v letech 1978–1979 jako hostující profesor gynekologie a porodnictví na lékařské fakultě.

V letech 1987–1988 působil v USA jako hostující vědecký pracovník na gynekologicko-porodnické klinice lékařské fakulty Univerzity v Tennessee v Memphisu.

V roce 1992 se stal docentem histologie a embryologie na 2. lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze a v roce 1996 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy. V roce 2006 se stal 1. čestným hostujícím profesorem Perinatologického ústavu NIH v Detroitu, Michigan, USA.

Celý život věnoval embryologii a na jeho odborné články a atlasy čekali odborníci na celém světě. Byl obávaným posuzovatelem při obhajování vědeckých hodností a mnohdy s velkou převahou rozhodl o výsledku. Byl však spravedlivý a čas posoudí všechny činy.

Na smutečním oznámení uvedla rodina Senecův citát, který je pro život prof. Jiráska velmi výstižný.

„Život měříme skutky, a ne časem.“

 

Odešla významná osobnost světové embryologie, vynikající vědec, učitel, skvělý diskutér a motivující oponent.

Čest jeho památce.

 

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, ředitel ÚPMD