Ve dnech 16. – 17. 1. 2020 pořádal Ústav pro péči o matku a dítě v prostorách porodnice spolu se 3. LF UK, katedrou gynekologie a porodnictví IPVZ, v pořadí třetí vzdělávací seminář perinatologie a fetomaternální medicíny. Seminář, jehož koordinátorem byl doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA, se věnoval problematice fetálního růstu a postnatálním důsledkům fetálního programingu. Účast přijali odborníci ÚPMD i zahraniční přednášející, profesor Francesco Fegueras ze Španělska a Torvid Kiserud z Norska.

Naše poděkování patří všem, tedy přednášejícím i posluchačům.