Žádáme všechny pacientky, které potřebují urgentní gynekologické nebo porodnické vyšetření, aby v případě pobytu v rizikové oblasti pro nový koronavirus (COVID-19) a přítomnosti horečky nad 38 °C nebo s respiračními obtížemi, primárně vyhledaly pomoc v nemocnici v Praze na Bulovce, která je pro tyto případy lépe vybavena. Pokud i přes výše uvedené přijdete do ÚPMD, neprodleně se přihlaste na žurnální ambulanci v 1. patře ÚPMD (v případě těhotenství nad 20. týden na porodním sále v 5. patře) a nepohybujte se po budově či areálu ÚPMD mimo tato uvedená místa. Zde Vám i ošetřujícímu personálu budou poskytnuty potřebné ochranné pomůcky a bude zajištěna izolace.

Další informace lze získat na stránkách:

Důrazně také žádáme doprovod rodiček, návštěvy a ostatní, aby v případě výše uvedených příznaků a pobytu v rizikové oblasti pro nový koronavirus (COVID-19) do ÚPMD vůbec nechodili.

Za způsobené komplikace se velice omlouváme, toto opatření však chrání jak Vás a ostatní pacienty, tak i zdravotnický personál ÚPMD.

Mnohokrát děkujeme za pochopení.

MUDr. Marcela Křížová, ústavní hygienik