Žádáme všechny pacientky, které potřebují urgentní gynekologické nebo porodnické vyšetření, aby v případě pobytu v rizikové oblasti s lokálním přenosem nového koronaviru COVID-19 a akutní respirační infekce (náhle vzniklý alespoň jeden z příznaků horečka, kašel, dušnost) nebo akutním respiračním selhání, bez plného objasnění příčiny, primárně kontaktovaly linku 112, která zajistí další postup nebo vyhledaly pomoc v nemocnici v Praze Na Bulovce, která je pro tyto případy lépe vybavena.

Pokud i přes výše uvedené se pacientky dostaví do ÚPMD, měly by použít při vstupu do ÚPMD jakoukoliv vlastní roušku. Je pro ně určen zvláštní vstup vedle hlavního vchodu (označený šipkami) a zřízena izolační místnost, ve které obdrží respirátor a další pokyny od zdravotnického personálu.

Důrazně také žádáme doprovod rodiček, návštěvy a ostatní, aby v případě jakýchkoliv respiračních příznaků ÚPMD vůbec nenavštívili.

Za způsobené komplikace se velice omlouváme, toto opatření však chrání jak Vás a ostatní pacienty, tak i zdravotnický personál ÚPMD.

  • Infolinky hygienické služby (denně 09.00 – 20.00 hod.): 773 782 850, 773 782 856
  • Infolinky SZÚ (nonstop): 724 810 106, 725 191 367

Aktuální informace o novém koronaviru lze také získat na stránkách: