V souvislosti s epidemií nového koronaviru (COVID-19) platí od 9. 3. 2020 do odvolání  ZÁKAZ NÁVŠTĚV na všech odděleních  ÚPMD a zákaz vstupu  pro osoby, které doprovázejí pacientky k ambulantnímu vyšetření.

Důvodem je maximální ochrana  pacientek a personálu ÚPMD při epidemii COVID-19.

Zákaz návštěv se nevztahuje na otce u porodu a duly, tyto doprovodné osoby se však podrobí pokynům zdravotnického personálu ÚPMD a zároveň podepíší Prohlášení  doprovodné osoby u porodu tohoto znění:

Prohlášení doprovodné osoby u porodu

Prohlašuji, že jsem se v posledních 14 dnech nepohyboval(a) v místech s lokálním šířením nového koronaviru (Covid-19) a že jsem se v posledních 14 dnech nedostal(a) do kontaktu s osobou jevící příznaky akutního respiračního onemocnění – tj. s horečkou, kašlem, či dýchacími potížemi.

Jsem si vědom(a) toho, že při nepravdivosti tohoto prohlášení ohrožuji na zdraví personál i ostatní pacienty nemocnice a mohu proto být vystaven(a) postihu dle platné legislativy.

Jméno:

Datum narození:

Podpis: ………………………………………………

Dne a hod.: ………………………………………..

 

Děkujeme za pochopení.