1. Byla zřízena izolační místnost a zvláštní vstup pro pacientky se suspektní COVID-19.
  2. I nadále platí zákaz návštěv a doprovodu pacientek.
  3. Přítomnost otce u porodu – za dříve stanovených podmínek zatím nebyla zrušena
  4. Všechny předporodní kurzy jsou zrušeny.
  5. Plánovaná ambulantní vyšetření a plánované gynekologické operace zatím nejsou omezeny.
  6. Vstup pro pacientky je nyní pouze hlavním vchodem.
  7. Vstup je dovolen pouze v roušce.