Vážené nastávající maminky,
na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. 3. 2020, které se týká ochrany obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, vydávám s okamžitou platností zákaz přítomnosti otce a osoby blízké u porodu v ÚPMD.

Děkujeme za pochopení.

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
ředitel ÚPMD