Vážené pacientky,
upozorňujeme, že vstup pro osoby přicházející do ÚPMD je nyní pouze hlavním vchodem, kde byla zřízena „TRIAGE“ (tj. třídění pacientů dotazníkovým šetřením před vpuštěním do ÚPMD a poskytnutím ošetření v ÚPMD).

Děkujeme za pochopení.